Symposium ‘Lodewijk Schelfhout. Nederlands eerste kubist’

Locatie
Orangerie van Singer Laren,
Oude Drift 1,
1251 BS Laren

Organisatie
Open Universiteit, Lisette Almering, biograaf Lodewijk Schelfhout

Datum
woensdag 14 maart 2018 van 14:00 tot 18:00 uur

Kunstenaar-graficus Lodewijk Schelfhout (1881-1943), kleinzoon van landschapschilder Andreas Schelfhout, speelde een belangrijke rol in het Nederlandse modernisme.
Tussen 1903 en 1913 woonde en werkte hij in Parijs, waar hij collega-kunstenaar Piet Mondriaan introduceerde in internationale kunstcircuits. Schelfhout, autodidact, entameerde de oprichting van de Moderne Kunstkring (Amsterdam) in 1910. Deze kring werd een platform voor ultramoderne kunst. Zijn werk hing er naast schilderijen van Jan Sluijters en Leo Gestel. Schelfhout experimenteerde volop en creëerde uiteindelijk een eigen grafisch kubisme. Eenmaal terug in Nederland in 1913 veranderden zijn stijl, werkwijze en thematiek drastisch. Symbolistische, religieuze en romantische kunstwerken, bij voorkeur in droge naald uitgevoerd, kenmerken het late oeuvre.

Als getalenteerd graficus verloor hij na 1918 de aansluiting met de moderne, Nederlandse kunstcircuits, worstelde met zijn artistieke identiteit en zocht inspiratie in Frankrijk. Zijn levenslange voorliefde voor het Zuid-Europese landschap blijkt uit vele droge naalden en aquarellen, zijn beste werk.

Ter gelegenheid van de publicatie van de eerste biografie over deze kunstenaar, getiteld Lodewijk Schelfhout, Nederlands eerste kubist en geschreven door Lisette Almering-Strik (MA), organiseert Singer Museum Laren een expositie over het werk van Schelfhout van 16 januari tot en met 6 mei 2018. De Open Universiteit Nederland biedt in samenwerking met Singer Museum Laren een middagsymposium aan met het volgende programma.

PROGRAMMA

13:30 uur                   inloop en welkom door museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm

14:00 uur                   inleiding door prof. dr. P. van den Akker, vice-decaan

14:05-14:35 uur         lezing 1: Lisette Almering

14:35-15:05 uur         lezing 2: Marijke de Groot

15:05-15:15 uur         gelegenheid tot vragen/discussie

15:15-15:40 uur         koffie/theepauze

15:40-16:10 uur         lezing 3: Jos Pouls

16:10-16:40 uur         lezing 4: Anne van Lienden

16:40-17:00 uur         gelegenheid tot vragen/discussie en afsluiting

17:00-18:00 uur         borrel

1001

INHOUD

Lezing 1:

Lisette Almering, kunst- en cultuurwetenschapper en biograaf van Lodewijk Schelfhout, spreekt over Schelfhouts positie in de Nederlandse kunstgeschiedenis. Zij geeft inzicht in de gebruikte bronnen voor haar onderzoek, presenteert de meest opvallende uitkomsten van dat onderzoek en licht haar keuze toe voor verwerking ervan in een biografie.

Lezing 2:

Marijke de Groot, kunsthistoricus, was redactielid van het kunsttijdschrift ‘Jong Holland’, deed onderzoek naar schilder-criticus Kasper Niehaus en schreef met dr. Jan de Vries het boek Van sintels vuurwerk maken. Kunstkritiek en moderne kunst 1905-1925 (Rotterdam 2015). Zij vertelt over de rol van Lodewijk Schelfhout en kunstcriticus-schilder Conrad Kickert bij de introductie van de avant-gardekunst uit Parijs en de ontvangst ervan in Nederland.

PAUZE

Lezing 3:

Jos Pouls, kunst- en cultuurhistoricus, universitair docent kunstgeschiedenis aan de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Zijn lezing gaat over het spanningsveld tussen de katholieke en de avant-gardekunst tijdens het interbellum. Het kerkelijk oeuvre van Lodewijk Schelfhout wordt in die context geplaatst.

Lezing 4:

Anne van Lienden, conservator Singer Laren, zal tijdens haar lezing inzicht geven in de samenstelling van de Singercollectie en het verwervingsbeleid van het museum, meer specifiek ten aanzien van de aankoop van Schelfhouts kubistische werk Rivage, Ardennes in 2014. Ook komt zijn werk in overige museale collecties aan bod.

Voor studenten cultuurwetenschappen van de Open Universiteit levert aanwezigheid bij dit symposium acht studie-uren op voor de module cw-debat.

Helaas, het symposium is uitverkocht, de inschrijving is gestopt