Jaar: 1913

Genre: landschap

Techniek: grafiek

Afmeting: 352x394 mm

Collectie: Rijksmuseum Amsterdam (o.a.)

Toelichting:

1913 "l'Evolution" 35,2 x 39,4 cm droge naald RijksPrentenKabinet: "Lodewijk Schelfhout gaf zijn gravure uit 1913 een veelzeggende titel. Evolution toont een landschappelijke omgeving, waarin twee steden met een brug zijn verbonden: rechts is een middeleeuwse stad te zien, links een moderne industriestad. In de ets wordt onmiskenbaar de ontwikkeling naar een moderne samenleving geschetst: ambacht wordt industrie, kerk- en kasteeltorens worden fabriekstorens. De evolutie naar moderniteit kan echter alleen succesvol verlopen, zo lijkt de boodschap van Evolution, op voorwaarde dat men het christelijke geloof niet uit het oog verliest. Links op de voorgrond is de staart van een optocht van gehelmde ruiters en lansdragers weergegeven, die koers zet richting de drie kruisen op de hemels verlichte berg in de verte. Hoewel Christus niet in beeld is gebracht, is het zeer aannemelijk dat Schelfhout hier verwijst naar de kruisweg richting Golgotha, die letterlijk het ontwikkelingsproces naar moderniteit doorkruist. Deze stichtelijke boodschap is goed te verklaren als men beseft dat de industrialisatie van de westerse samenleving hand in hand ging met een toenemende secularisatie. Schelfhout, zelf een katholiek bekeerling, lijkt met deze voorstelling stelling te nemen tegen dit proces." Almering, pag. 76 Afb. 71 Catalogue des pointes-sèches de Lodewijk Schelfhout, cat.nr. 17