Uw aanvullingen, opmerkingen en foto’s zijn van harte welkom bij de beheerder van deze website: Patrick Raken E-mail

Wij vermelden de relevante bronnen en wij doen ons best om daar waar misschien nog rechten op afbeeldingen of teksten rusten, toestemming te verkrijgen.
Komt u ook op dit gebied fouten of omissies tegen, meld het ons per E-mail.