Lodewijk Schelfhout (1881-1943)

Deze site is een aanvulling op het boek “Lodewijk Schelfhout, Nederlands eerste kubist” van kunstwetenschapper Lisette Almering. Dus staan hier ook de afbeeldingen waarvoor in de biografie onvoldoende ruimte was. Het is ook de plek, een biografie is nooit af, voor uw reacties en aanvullingen, voor nieuwe inzichten. Misschien opgenomen in een volgende editie …
Maar nu alvast hier te zien op deze site.

Lodewijk Schelfhout (1881-1943), kleinzoon van landschapschilder Andreas Schelfhout, speelde een belangrijke rol in het Nederlandse modernisme. Later ging hij, ook onder invloed van zijn bekering tot het katholicisme, meer dienende kunst maken.

De biografie vormde de aanleiding tot een speciale expositie over hem en zijn tijdgenoten in Museum Singer Laren.

Er worden ook verbanden gelegd tussen andere kunstenaars en schilderijen, meer en makkelijker dan in de voetnoten van een boek mogelijk is. En in plaats van bladeren en gezoek in andere boeken krijgt u meteen toegang tot verschillende dwarsverbanden door een enkele klik met de muis op “links” die u leiden naar nieuwe schilderijen, documenten of teksten.

  • null

    Lodewijk Schelfhout

    Zelfportret – 1909

La Provence – 1912

Stilleven – 1913

Rivages Ardennes – 1912

Singer Laren

Tentoonstelling: Nederlands eerste kubist

Lodewijk Schelfhout, Les Angles, 1912, drogenaald gravure, Rijks Museum Amsterdam.

Ter gelegenheid van de verschijning van de eerste biografie van Lodewijk Schelfhout organiseert Singer Laren in de Tuinzalen van het museum een solotentoonstelling van Lodewijk Schelfhout: een Nederlandse avant-gardist van het eerste uur. Als kleinzoon van de beroemde landschapsschilder Andreas Schelfhout had Lodewijk het kunstenaarschap letterlijk in zijn bloed. Toch staat Nederlands eerste kubist qua bekendheid nog steeds, onterecht, in de schaduw van zijn grootvader.

De in de tentoonstelling getoonde werken plaatsen het werk van Lodewijk Schelfhout in de context van zijn tijd. Ook worden werken getoond van vrienden en bekenden van Schelfhout, onder wie Peter Alma, Henri Le Fauconnier, Leo Gestel en Jan Sluijters. Daarnaast zijn enkele zelden vertoonde bruiklenen uit particulier bezit te zien.

Verschijnt in januari

Eerste Biografie Lodewijk Schelfhout

Lodewijk Schelfhout, kleinzoon van de bekende schilder Andreas Schelfhout (1787–1870), speelde een belang­rijke rol in het moder­nisme in Nederland.
Het boek behandelt uiteraard het vroege kubis­me van Schelfhout en zijn waardevolle rol als verbindings­persoon tussen de nieuwste ontwikkelingen in Parijse kunst­circuits en de ontluikende Nederlandse eigentijdse kunst.
Ook zijn latere oeuvre en de vele activi­tei­ten in de Neder­landse kunst­wereld in de periode tussen beide wereld­oorlogen in komen ruimschoots aan bod.
Schelfhouts vriendschappen met kunstenaars zoals
Jan Toorop, Peter Alma, Jan Sluijters, Piet Mondriaan en Henri Le Fauconnier en met kunstcriticus-schilder Conrad Kickert komen helder in beeld.
Het werk van Schelfhout is wereldwijd verspreid over musea. Dit boek biedt nu inzicht in zijn totale oeuvre.

Lodewijk Schelfhout, Nederlands eerste kubist
Auteur: Lisette Almering-Strik
Waanders Uitgevers: ISBN 9789462621602
Verkrijgbaar vanaf 16 januari 2018 in de boekhandel,
museumwinkels, bol.com en eci.nl voor € 29,95